Tarieven

De prijs per les is € 11,00- *

Het seizoen is verdeeld in 4 termijnen van 9 lessen.

Bij betaling in 4 termijnen: € 99,00-
te betalen vóór 1 september, 1 november, 1 februari en 1 april.

Bij betaling in 2 termijnen: € 176,00- (2 lessen gratis),
te betalen vóór 1 september en 1 februari.

Bij betaling in 1 termijn:  € 341,00- (5 lessen gratis), 
te betalen vóór 1 september.

Een proefles is gratis! 

Het verschuldigde cursusgeld dient gestort te worden op:
Giro 
NL41 INGB 0008 2439 91

t.n.v. Frank Wissink, Capelle aan den IJssel
o.v.v. yogalessen.

Gemiste lessen kunnen in overleg in een andere groep worden ingehaald.
Ziekte of verzuim geven geen recht op teruggave van lesgeld. Een uitzondering geldt bij ziekte langer dan 4 aaneengesloten weken. Over die periode kan de helft van het betaalde lesgeld worden teruggestort.

* Met uitzondering van het gebruik van een strippenkaart (10 strippen voor € 150,00-) Dan zijn de lessen € 15,00- per stuk