Ga naar hoofdinhoud

De prijs per les is € 12,50

Het seizoen is verdeeld in 4 termijnen van 9 lessen.
Bij betaling in 4 termijnen:   € 112,50 per termijn te betalen vóór 1 september, 1 november, 1 februari en 1 april.

Bij betaling in 2 termijnen: € 200 (2 lessen gratis),
te betalen vóór 1 september en 1 februari.

Bij betaling in 1 termijn:  € 412,50 (5 lessen gratis), 
te betalen vóór 1 september.

*Met uitzondering van het gebruik van een  strippenkaart
(10 strippen voor € 160) Dan zijn de lessen € 16 per les.

Het verschuldigde cursusgeld dient gestort te worden op:
Giro NL41 INGB 0008 2439 91 t.n.v. Frank Wissink, Capelle aan den IJssel
o.v.v. Yogalessen.

De eerste twee proeflessen zijn gratis. Gemiste lessen kunnen in overleg in een andere groep worden ingehaald.
 Ziekte of verzuim geven geen recht op teruggave van lesgeld. Een uitzondering geldt bij ziekte langer dan 4 aaneengesloten weken. Over die periode kan de helft van het betaalde lesgeld worden teruggestort.

Heeft u een vraag?

Back To Top